Plåtservice Entreprenad i Växjö AB

Plåtservice

Plåtservice utför byggnadsplåtslageri, montage och legoarbeten i tunnplåt

Vi är medlemmar i Plåt&Ventföretagen och certifierade enligt FR2000.
Vi är också ett auktoriserat företag i byggnadsplåt. 

Vår verksamhet bedrivs i Växjö med omnejd.

Kvalité

Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och stimulerar till kreativitet. Det arbete vi utför ska ge långvarig kvalitet och hållbarhet. Produkter och tjänster ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster på nytt.

Miljö

Vi bedriver vår plåtslageriverksamhet på ett miljöanpassat sätt med så lite användning som möjligt av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Vi använder våra resurser effektivt och återvinner allt som går.

Arbetsmiljö

Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön och ska uppleva sig sedda, hörda och delaktiga. Vi bedriver vår verksamhet i trivsamma lokaler. Vi ska se till att alla medarbetare har den information och kunskap som krävs för att följa vår policy.

KONTAKTA OSS

på Plåtservice